دانش کایت بردینگ

بهترین گزینه بادهای آرام ؟ کایت با بُرد بزرگتر؟

بهترین گزینه بادهای آرام ؟ کایت با بُرد بزرگتر؟

بازدیدها: ۱۹۲ برخی مواقع ما یک روز کایت بردینگی با باد کم را تجربه می کنیم . در این زمان…
دکمه بازگشت به بالا
 
بستن